četrtek, 26. februar 2015

Ni rdeča ...

... Čeprav v resnici je. Tudi na platnu je hotela biti. 
In potem ni mogla. Zaživeti. 
Zato malo bleda .... Vendar iz srca. 
Afrika :)

akril na platno, 13x654 komentarji: